Ile kosztuje euro? Jaka jest historia tej waluty

Ile kosztuje euro? Jaka jest historia tej waluty

Euro jest wspólna walutą dla wielu europejskich państw. Tą jednostką płatniczą posługuje się od 1 stycznie 2002 roku aż 19 krajów Unii Europejskiej. Są to Niemcy, Holandia, Francja, Hiszpania, Włochy, Dania, Finlandia, Portugalia, Cypr, Malta, Słowacja, Słowenia, Luksemburg, Litwa, Łotwa, Estonia, Irlandia, Grecja oraz Belgia. Oprócz wyżej wymienionych miejsc na świecie, euro występuje również w Watykanie, Monako, San Marino oraz w Andorze. Ta europejska waluta, jest obecnie, zaraz po dolarze amerykańskim,  drugą najważniejszą walutą na świecie. Nic więc dziwnego, że to, ile kosztuje euro jest bardzo ważną kwestią dla wielu osób – zarówno finansistów jak i emigrantów, którzy przeliczają euro na waluty swoich rodzimych krajów. Ile kosztuje euro teraz? Obecnie kurs euro oscyluje w granicach 4 PLN z drobnymi wahaniami. Za stabilizację tej waluty odpowiada Europejski Bank Centralny (European Central Bank), który w wielu kwestiach przejął odpowiedzialność od centralnych banków europejskich państw strefy euro.

Historia euro

Plany powstania jednej, wspólnej waluty dla krajów europejskich sięgają znacznie wcześniej niż jej wprowadzenie do obiegu gotówkowego w 1 stycznia 2002 roku. W roku 1979 powstał Europejski System Walutowy, który przyczynił się do powstania ECU, czyli europejskiej jednostki rozliczeniowej, która była używana,  aż do 1998 roku. Sama nazwa euro, powstała w Madrycie w  roku 1995. Warto też wiedzieć, że euro pojawiło się w systemach płatniczych już w 1 styczni 1999 roku, jednak tylko w transakcjach bezgotówkowych. Z takiej możliwości skorzystało 11 państw europejskich, a były to: Włochy, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Hiszpania, Francja, Finlandia, Belgia oraz Austria. Później jak wiemy, euro zostało wprowadzone jako gotówkowy środek płatniczy w Europie.

Ciekawostka

Każda moneta euro ma awers, który jest wspólny dla wszystkich państwa wspólnoty oraz rewers, który wskazuje na pochodzenie danej monety. Wszystkie 19 krajów akceptuje monety pochodzące z dowolnego państwa strefy euro.